SZKOLENIA I WARSZTATY

Jeśli masz pytanie, zadzwoń!

lub napisz na
i zapytaj o szczegóły oferty.

888 905 600

POKAZY DLA SZKÓŁ

Technologia druku 3D jest coraz popularniejsza. Dzięki jej zastosowaniu można stworzyć pomoce naukowe, prototypy modeli, urządzeń. Drukowanie 3D jest procesem przekształcenia danych cyfrowych na fizycznie wykonany model trójwymiarowy - to interdyscyplinarne spotkanie przedmiotów: informatyki, matematyki, biologii, fizyki i chemii.

Firma PROGIS3D oferuje pokazy druku i skanowania 3D skierowane specjalnie do szkół. Na podstawowy pokaz trwający około 90 minut (dwie godziny dydaktyczne) składają się:

- teoria i podstawy druku 3D (w formie prezentacji multimedialnej)
- pokaz projektowania i przygotowania modeli do druku 3D
- prezentacja działającej drukarki 3D wraz z wydrukiem przykładowego obiektu
- pokaz skanowania na potrzeby druku 3D na przykładzie wybranej osoby
- pytania i odpowiedzi.


Cena pokazu to 250,00 zł brutto.

Zakres każdego pokazu można modyfikować w zakresie czasowym, merytorycznym oraz cenowym. Istnieje również możliwość dostosowania do różnych grup wiekowych.

Oferujemy również ukierunkowane pokazy dla klas profilowanych. Zakres merytoryczny dostosowany specjalnie pod wybrany profil.
Ilosć uczestników - do 35 osób.
Czas pokazu jedna godzina lekcyjna - koszt 125,00 zł brutto.

Warsztaty z zakresu druku 3D

Zapraszamy na warsztaty praktycznego zastosowania druku 3D. Technologia druku 3D jest coraz popularniejsza. Dzięki jej zastosowaniu można stworzyć pomoce naukowe, prototypy modeli, urządzeń. Drukowanie 3D jest procesem przekształcenia danych cyfrowych na fizycznie wykonany model trójwymiarowy. Sposób prowadzenia zajęć jest nastawiony na to, aby użytkownik przeszedł cały proces tworzenia wydruku 3D - od pomysłu przez przygotowanie projektu, aż do wydruku.

Zajęcia odbywają się w soboty. (Na życzenie zajęcia mogą odbywać się również w dni powszednie - dwa dni w godzinach od 15.00 do 18.00)
Terminy warsztatów do uzgodnienia - (ilość miejsc na poszczególne terminy ograniczona)
Koszt udziału - 149 zł brutto/osoba lub 249 zł brutto zespół 2-3 osobowy
Każda osoba lub zespół muszą posiadać jeden komputer.

program zajęć .
 
10:00 – 10.30 – przedstawienie technologii druku 3D
10.30 – 13:00 – wstęp do modelowania 3D; omówienie elementów modelu oraz problemów pojawiających się w czasie projektowania i  modelowania; generowanie modelu do druku. Wykorzystanie skanera 3D do druku.
13.00 – 13:20 – przerwa kawowa i poczęstunek (w cenie pokazu)
13:20 – 14:00 – omówienie budowy drukarki 3D
14:00 – 14:30 – omówienie programów do tworzenia plików do druku; omówienie parametrów druku
14:30 – 14:45 – przygotowanie maszyny do druku, omówienie materiałów do druku 3D
14:45 – 16.30 – samodzielna praca uczestników z drukarką 3D oraz oprogramowaniem.

Szkolenie wdrożeniowe - 899 zł brutto

Oferta dotyczy tylko szkolenia wdrożeniowego, w cenie nie jest zawarty koszt drukarki 3D.


Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta. Czas szkolenia dostosowany jest do stopnia zaawansowania uczestników (od 4 do 8 godz.). Wszystkie szkolenia wdrożeniowe odbywają się w siedzibie zamawiającego, lub na życzenie w innym wskazanym miejscu. Ilość uczestników nieograniczona.
W programie szkolenia ujęte są wszystkie niezbędne zagadnienia dotyczące wdrażanego sprzętu - omówienie wdrażanej technologii druku, uruchomienie sprzętu, kalibracja, wdrożenie oprogramowania załączonego do sprzętu, wydruk, itp.Oferujemy również doradztwo w zakresie zakupu drukarki 3D dokładnie według wymagań każdego klienta (wybór odpowiedniej technologii druku, wybór drukarki, szkolenie wdrożeniowe, itp.) - koszt zależny od zakresu i wymagań klienta.

Szkolenie z projektowania i modelowania 3D - 180 zł brutto

Zapraszamy na szkolenie z modelowania i projektowania na potrzeby druku 3d i nie tylko.

Zajęcia odbywają się w soboty. (Na życzenie zajęcia mogą odbywać się również w dni powszednie - dwa dni w godzinach od 16.00 do 18.00)
Terminy warsztatów do uzgodnienia - (ilość miejsc na poszczególne terminy ograniczona)
Osoba biorąca udział w szkoleniu powinna posiadać jeden komputer.

program zajęć .
 
10:00 – 10.30 – zapoznanie się z oprogramowaniem wykorzystywanym do projektowania
10.30 – 12:00 – wstęp do modelowania 3D; omówienie elementów modelu oraz problemów pojawiających się w czasie projektowania i  modelowania; generowanie modelu do druku. Wykorzystanie skanera 3D do modelowania.
12.00 – 12:30 – przerwa kawowa i poczęstunek (w cenie pokazu)
12:30 – 14:30 – praca z oprogramowniem i przygotowanie modelu do druku.